Kamu Yönetimi ABD

KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

{C}I.                   {C}{C}{C}Yarıyıl (Güz Dönemi) Dersleri

Dersin Adı

Z/S

T

U

K

AKTS

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri

Z

3

0

3

9

Seçmeli Ders

S

3

0

3

7

Seçmeli Ders

S

3

0

3

7

Seçmeli Ders

S

3

0

3

7

TOPLAM

12

0

12

30

 

II. Yarıyıl (Bahar Dönemi) Dersleri

Dersin Adı

Z/S

T

U

K

AKTS

Seçmeli Ders

S

3

0

3

7

Seçmeli Ders

S

3

0

3

7

Seçmeli Ders

S

3

0

3

7

Seminer*

Z

0

2

0

9

TOPLAM

9

2

11

30

 

Tez Dönemi

Dersin Adı

Z/S

T

U

K

AKTS

UZMANLIK ALAN DERSİ

Z

8

0

0

 

6

TEZ ÇALIŞMASI**

Z

0

1

0

54

 

 

 

Seçmeli Dersler I. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Ders Kodu

Dersin Adı

Z/S

T

U

KREDİ

AKTS

KOM 501

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri

Z

3

0

3

9

KOM 503

Kamu Yönetimi Disiplini ve Gelişimi

S

3

0

3

7

KOM 505

Türkiye’de Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma

S

3

0

3

7

KOM 507

Kent Sosyolojisi

S

3

0

3

7

KOM 509

Kamu Personel Yönetimi ve Sorunları

S

3

0

3

7

KOM 511

Küreselleşme ve Göç

S

3

0

3

7

KOM 513

Türkiye’nin Yönetim Yapısı

S

3

0

3

7

KOM 515

Bürokrasi ve Siyaset

S

3

0

3

7

KOM 517

Yönetim Kuramları

S

3

0

3

7

KOM 519

Yerel Yönetimler ve Demokrasi

S

3

0

3

7

KOM 521

Dünya ve Türkiye’de E-Devlet Uygulamaları

S

3

0

3

7

KOM 523

Kamu Yönetiminde Liderlik ve Motivasyon

S

3

0

3

7

KOM 525

Yönetim Düşüncesinin Gelişimi

S

3

0

3

7

KOM 527

Sosyal ve Siyasal Teori

S

3

0

3

7

KOM 529

Siyasal İletişim

S

3

0

3

7

KOM 531

Türkiye’de Siyaset ve Siyasal Kültür

S

3

0

3

7

KOM 533

Anayasal Demokrasi

S

3

0

3

7

KOM 535

Modern Siyasi Düşünce

S

3

0

3

7

KOM 537

Sosyo Ekonomik Değişme ve Kent

S

3

0

3

7

KOM 539

Türkiye’de Anayasal Gelişmeler

S

3

0

3

7

KOM 541

Karşılaştırmalı Siyaset Çalışmaları

S

3

0

3

7

KOM 543

Türk Yönetim Geleneği

S

3

0

3

7

KOM 545

Temel Hak ve Özgürlükler ve Türkiye

S

3

0

3

7

KOM 547

Uluslararası Politika

S

3

0

3

7

KOM 549

Kentsel Dönüşüm

S

3

0

3

7

 

 

II. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Ders Kodu

Dersin Adı

Z/S

T

U

KREDİ

AKTS

KOM 502

Kamu Politikası ve Analizi

S

3

0

3

7

KOM 504

Karşılaştırmalı Yerel Yönetimler

S

3

0

3

7

KOM 506

Liberalizm ve Eleştirileri

S

3

0

3

7

KOM 508

Çevre Politikası

S

3

0

3

7

KOM 510

Kamu Yönetiminde Güncel Sorunlar

S

3

0

3

7

KOM 512

Türk Modernitesi ve Cinsiyet

S

3

0

3

7

KOM 514

Yönetim Psikolojisi

S

3

0

3

7

KOM 516

Türkiye’nin Güncel Siyasal Sorunları

S

3

0

3

7

KOM 518

Yönetimde Çağdaş Gelişmeler

S

3

0

3

7

KOM 520

Yerel Yönetimler ve Güncel Sorunları

S

3

0

3

7

KOM 522

Bilgi Toplumu ve Kamu Yönetimi

S

3

0

3

7

KOM 524

Kamu Yönetiminde Halkla İlişkiler

S

3

0

3

7

KOM 526

Küreselleşme, Sivil Toplum ve Yönetişim

S

3

0

3

7

KOM 528

Kamuda Modern Yönetim Teknikleri

S

3

0

3

7

KOM 530

Güncel Uluslararası Sorunlar

S

3

0

3

7

KOM 532

Türkiye’de Siyasi Düşünce

S

3

0

3

7

KOM 534

Türkiye’de Devlet ve Anayasa

S

3

0

3

7

KOM 536

Demokrasi Tartışmaları

S

3

0

3

7

KOM 538

Türk Kamu Bürokrasisi ve İş Dünyası

S

3

0

3

7

KOM 540

Modern Siyaset Teorisi

S

3

0

3

7

KOM 542

Kamu Yönetiminde Etik ve Hesapverebilirlik

S

3

0

3

7

KOM 544

Küreselleşme ve Siyaset

S

3

0

3

7

KOM 546

Avrupa İnsan Hakları Hukuku ve Türkiye

S

3

0

3

7

KOM 548

Kentsel Siyaset

S

3

0

3

7

KOM 598

Seminer*

Z

0

2

2

9

 

TEZ DÖNEMİ

 

Ders Kodu

Dersin Adı

Z/S

T

U

KREDİ

AKTS

KOM 597

Tez Çalışması

Z

0

1

0

54

KOM 599

Uzmanlık Alanı Dersi**

Z

8

0

8

6

 

 *Her öğrenci seminer dersini tez çalışmasına başlamadan önceki güz veya bahar yarıyılında bir defa almak zorundadır.