İKTİSAT ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERSLERİ
 
I Yarıyıl Dersleri

Dersin Adı

Z/S

T

U

K

AKTS

Seçmeli Ders

S

3

0

3

8

Seçmeli Ders

S

3

0

3

7

Seçmeli Ders

S

3

0

3

8

Seçmeli Ders

S

3

0

3

7

Toplam

30

 

II Yarıyıl Dersleri

Dersin Adı

Z/S

T

U

K

AKTS

Seçmeli Ders

S

3

0

3

7

Seçmeli Ders

S

3

0

3

7

Seçmeli Ders

S

3

0

3

7

Seminer*

Z

0

2

0

9

Toplam

30

 

Tez Dönemi

Dersin Adı

Z/S

T

U

K

AKTS

Uzmanlık Alan Dersi

Z

8

0

0

6

Tez Çalışması

Z

0

1

0

54

TOPLAM

8

1

0

60

 

I Yarıyıl Seçmeli Dersler

Dersin Kodu

Dersin Adı

Z/S

T

U

K

AKTS

İKO 501

Makro İktisadi Analiz I

S

3

0

3

8

İKO 503

Ekonometrik Analiz I

S

3

0

3

7

İKO 505

Uluslararası Finans

S

3

0

3

7

İKO 507

Türkiye - AB İlişkileri: Ekonomik ve Siyasi Analiz

S

3

0

3

7

İKO 509

Kurumlar Kurumsal Değişim ve Ekonomik Performans

S

3

0

3

7

İKO 511

Mikro İktisadi Analiz I

S

3

0

3

8

İKO 513

Yenilik İktisadı

S

3

0

3

7

İKO 515

Türkiye –AB İlişkilerinin Tarihsel Gelişimi

S

3

0

3

7

İKO 517

Uluslararası İktisat Teorisi

S

3

0

3

8

İKO 519

İktisadi Büyüme ve Çevre İktisadı

S

3

0

3

8

İKO 521

Güncel Ekonomik Sorunlar

S

3

0

3

8

İKO 523

Yerel Yönetimler Maliyesi

S

3

0

3

8

İKO 525

Kamu Borçları Yönetimi

S

3

0

3

7

İKO 527

Uluslararası Çevre Örgütleri Yayın ve Çalışmaları

S

3

0

3

7

İKO 529

İktisat Politikası Uygulamaları

S

3

0

3

8

İKO 531

Kamu Harcamaları Analizi

S

3

0

3

7

İKO 533

Davranışsal İktisat

S

3

0

3

7

İKO 535

Azgelişmişlik İktisadı

S

3

0

3

7

 

II Yarıyıl Seçmeli Dersler

Dersin Kodu

Dersin Adı

Z/S

T

U

K

AKTS

İKO 502

Makro İktisadi Analiz II

S

3

0

3

8

İKO 504

Ekonomik Bütünleşmeler: Teori ve Uygulama

S

3

0

3

7

İKO 506

Dünya Ekonomisindeki Gelişmeler ve Türkiye

S

3

0

3

7

İKO 508

Ekonometrik Analiz II

S

3

0

3

7

İKO 510

Bölgesel Ekonomide Yeni Gelişmeler

S

3

0

3

7

İKO 512

Mikro İktisadi Analiz II

S

3

0

3

8

İKO 514

Sanayi İktisadı ve Rekabet Teorileri

S

3

0

3

7

İKO 516

Sürdürülebilir Kalkınma ve Devlet

S

3

0

3

7

İKO 518

Uluslararası İktisat Politikası

S

3

0

3

8

İKO 520

Kalkınma ve Beşerî Sermaye

S

3

0

3

8

İKO 522

Vergiler ve Ekonomiler

S

3

0

3

7

İKO 524

Türkiye’de Kamu Ekonomisi ve Politikaları

S

3

0

3

7

İKO 526

Kamu Finansman Teknikleri

S

3

0

3

7

İKO 528

Türkiye İçin Yerel Kalkınma İçerikli Ekonomi Politikaları

S

3

0

3

7

İKO 530

Refah İktisadı ve Kamu Tercihi

S

3

0

3

7

İKO 532

Turizm Ekonomisi

S

3

0

3

7

İKO 534

İktisadi Düşünce Okulları

S

3

0

3

8

İKO 536

Makro Ekonomik Göstergelerin Yorumlanması

S

3

0

3

8

İKO 538

İktisatta Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Z

0

2

0

7

İKO 598

Seminer

Z

0

2

0

9

 

Tez Dönemi

Dersin Kodu

Dersin Adı

Z/S

T

U

K

AKTS

İKO 597

Tez Çalışması

Z

0

1

0

54

İKO 599

Uzmanlık Alan Dersi

Z

8

0

0

6

 

*Her öğrenci seminer dersini tez çalışmasına başlamadan önceki güz veya bahar yarıyılında bir defa almak zorundadır.