BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR  ANABİLİM DALI
Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Fevzi KILIÇEL  
Doç. Dr. Murat TEKİN mtekin@kmu.edu.tr
Doç. Dr. Selahattin AKPINAR
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Tolga ESEN
tolgaesen@kmu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. S. Şahan BİROL
sahanbirol@kmu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Veysel TEMEL
veyseltemel@kmu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Elif AYDIN üstünelif@kmu.edu.tr
Yrd. Doç.Dr. Erhan DEVRİLMEZ erhandevrilmez@kmu.edu.tr
Yrd. Doç .Dr. Recep SOSLU recepsoslu@kmu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Kazım NAS kazimnas@kmu.edu.tr