KMÜ. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TAMAMLANMIŞ TEZLER

İktisat Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezleri

 

 

Sıra No

Adı Soyadı

Tez Danışmanı

Programı

Yılı

Tez Adı (Güncellenme Tarihi: 25.05.2017)

Kısıtlama Var/Yok Kısıtlama Bitim Tarihi

01

Gökhan AKAR

Yrd. Doç. Dr. Mehmet ALAGÖZ

Yüksek Lisans

2010

Dolaysız Yabancı Sermaye Yatırımlarının Sektörel Kompozisyonunun Ekonomik Büyümeye Etkisi

Var/ 3 Yıl/ 03.01.2014

poyraz_4040@hotmail.com

02

Ali Rıza DOĞRUL

Yrd. Doç. Dr. Hakkı Mümin AY

Yüksek Lisans

2011

Garimenkul Alım Satımlarında Vergi Kayıp Ve Kaçağı Ve Bunun Önlenmesinde Bil Teknolojilerinin Rolü: Konya Örneği

Yok

03

Filiz DEMİR

Doç. Dr. Nihat IŞIK

Yüksek Lisans

2011

Kamu Harcamalarında Etkinlik ve Verimlilik: Karaman Belediye Hizmetlerine İlişkin Bir Uygulama

Var/ 3 Yıl/ 28.06.2014

dieturkin@hotmail.com

 

04

Erhan DUMAN

Doç. Dr. Nihat IŞIK

Yüksek Lisans

2011

Krizlerin Anatomisi: 1929 Buhranı ve 2007 Küresel Krizinin Karşılaştırılması

Yok

05

Efe Can KILINÇ

Doç. Dr. Nihat IŞIK

Yüksek Lisans

2011

İnovasyon'un Ulusal ve Bölgesel Kalkınmada2daki Rolü: AB Ülkeleri ve Türkiye Özelinde Bir İnceleme

Yok

06

Tuba TÜNEN

Yrd. Doç. Dr. Birol MERCAN

Yüksek Lisans

2011

2000-2010 Yılları Arasında Türkiye'de Uygulanan İnovasyon Politikalarının Kobi'ler Üzerindeki Etkisi: Konya Organize Sanayi Bölgesindeki Bir Uygulama

Var/ 2 Yıl/08.08.2013

t.tunen@hotmail.com

 

07

Evin AKGÜN

Doç. Dr. Mehmet ALAGÖZ

Yüksek Lisans

2014

Makroekonomik Göstergeler Işığında  Ulusal ve Uluslararası Krizler: Karşılaştırmalı Türkiye Örneği

Yok

08

Bengü ÇETİN

Yrd. Doç. Dr. Sinem YAPAR SAÇIK

Yüksek Lisans

2014

Eğitim ve Kalkınma İlişkisi: Türkiye Örneği

Yok

09

Ebubekir KARAÇAYIR

Yrd. Doç. Dr. Sinem YAPAR SAÇIK

Yüksek Lisans

2014

Cari İşlemler Hesabının Finansmanı: Türkiye Üzerine Ampirik Bir Uygulama

Var/1 Yıl/ 27.10.2015

10 Mustafa KARABACAK Yrd. Doç. Dr. Mehmet Arif ŞAHİNLİ Yüksek Lisans 2015 Mesleki Orta Öğretimde Eğitim Gören Öğrencilerin Bilişim Teknolojileri Kullanımı Bilinç Düzeyinin Araştırılması: Karaman İli Üzerine Bir Uygulama Var/3 Yıl/ 27.01.2018
11 Onur CEYLAN Doç. Dr. Mehmet ALAGÖZ Yüksek Lisans 2015 Dünya Ticaretinde Tarife Dışı Engeller : Türkiye-Avrupa Birliği Dış Ticaretinden Örnekler Var/1 Yıl/ 09.03.2016
12 Ayşe Özge DİKEN Yrd. Doç. Dr. Bülent DARICI Yüksek Lisans 2015 Endüstri İçi Ticaret Kavramı: Nedenleri, Ölçüm Yöntemleri ve Türkiye İle AB Arasında Endüstri İçi Ticaretin Gelişimi (2004-2014) Yok
13 Ufuk Serdar AKALIN Yrd. Doç. Dr. İclal ÇÖĞÜRCÜ Yüksek Lisans 2017 Kamu Harcamaları ve Ekonomik Krizler: Peacock ve Wiseman Sıçrama Tezi Çerçevesinde Türkiye Örneği Var/1 Yıl/ 10.02.2018
14 Turgut YOKUŞ Prof. Dr. Mehmet ALAGÖZ yÜKSEK lİSANS 2017 ENERJİ KAYNAKLI CARİ AÇIK: GÜNEŞ ENERJİSİ YATIRIM MODELİ İLE ÇÖZÜMÜ (2017-2030) Yok