Türk Dili ve Edebiyatı ABD

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERSLERİ
 
I. Yarıyıl (Güz Dönemi) Dersleri
 

Dersin Adı

Z/S

T

U

K

AKTS

Seçmeli Ders

S

3

0

3

8

Seçmeli Ders

S

3

0

3

8

Seçmeli Ders

S

3

0

3

7

Seçmeli Ders

S

3

0

3

7

TOPLAM

12

0

12

30

 

II. Yarıyıl (Bahar Dönemi) Dersleri

Dersin Adı

Z/S

T

U

K

AKTS

Seçmeli Ders

S

3

0

3

8

Seçmeli Ders

S

3

0

3

7

Seçmeli Ders

S

3

0

3

7

Seminer*

Z

0

2

0

8

TOPLAM

9

2

9

30

Tez Dönemi

Dersin Adı

Z/S

T

U

K

AKTS

UZMANLIK ALAN DERSİ

Z

8

0

0

 

6

TEZ ÇALIŞMASI

Z

0

1

0

54

TOPLAM

8

1

0

60

Seçmeli Dersler

Ders Kodu

Dersin Adı

Z/S

T

U

KREDİ

AKTS

TDE 501

Günümüz Türk Şiiri

S

3

0

3

8

TDE 502

Edebiyat Eleştiri Kuramları

S

3

0

3

7

TDE 503

Edebiyat Araştırma Yöntemleri

S

3

0

3

7

TDE 504

Son Dönem Türk Öykü ve Romanı

S

3

0

3

8

TDE 505

Türk Şiiri Poetikası

S

3

0

3

8

TDE 506

Şiir Sanatı

S

3

0

3

7

TDE 507

Türk Öykü ve Romanının Doğuşu

S

3

0

3

8

TDE 508

Cumhuriyet Dönemi Türk Öykü ve Romanı

S

3

0

3

8

TDE 509

Yeni Türk Edebiyatında Eleştiri

S

3

0

3

7

TDE 510

Tanzimat’tan Bugüne Mizah ve Hiciv Edebiyatı

S

3

0

3

7

TDE 531

Klâsik Türk Edebiyatı-Belâgat

S

3

0

3

8

TDE 532

Edebi Sanatlar

S

3

0

3

8

TDE 533

Divan Şiirinde Mazmunlar ve Mefhumlar

S

3

0

3

8

TDE 534

Divan Şiirinde Anlam çözümlemeleri

S

3

0

3

8

TDE 535

Divan Şiirinin Kaynakları

S

3

0

3

7

TDE 536

Klâsik Türk Şiirinde Sosyal-Kültürel Unsurlar

S

3

0

3

7

TDE 537

Klasik Türk Edebiyatında Mesnevi

S

3

0

3

7

TDE 551

Çağatay Türkçesi ve Edebiyatı

S

3

0

3

7

TDE 552

Altayistik

S

3

0

3

8

TDE 553

Çağdaş Türkiye Türkçesinin Sorunları

S

3

0

3

8

TDE 554

Göstergebilim

S

3

0

3

7

TDE 555

Çağdaş Türk Lehçeleri (Yeni Uygur Türkçesi)

S

3

0

3

7

TDE 556

Dil Bilim Türleri ve uygulamaları

S

3

0

3

7

TDE 557

Karahanlı Türkçesi

S

3

0

3

8

TDE 558

Ağız Araştırmalarına Giriş

S

3

0

3

8

TDE 559

Karşılaştırmalı Ağız Araştırmaları

S

3

0

3

8

TDE 560

Osmanlı Türkçesi Dil incelemeleri

S

3

0

3

7

TDE 561

Osmanlı Türkçesi Metin İncelemeleri

S

3

0

3

7

TDE 562

Özbek Türkçesi

S

3

0

3

7

TDE 563

Türk Dilinin Kaynakları

S

3

0

3

8

TDE 564

Türkçe İçin Köken Bilgisi

S

3

0

3

8

TDE 565

Türkiye Türkçesinin Söz Dizimi

S

3

0

3

7

TDE 566

Bilimsel Araştırma Teknik ve Yöntemleri

Z

3

0

3

7

TDE 581

Türk Folklor Tarihi

S

3

0

3

7

TDE 582

Tanzimat’tan Günümüze Halk Edebiyatı Tartışmaları

S

3

0

3

8

TDE 583

Âşık Tarzı Şiir Geleneği

S

3

0

3

8

TDE 584

Halk Bilimi Kuram ve Yöntemleri

S

3

0

3

7

TDE 585

Türk Halk Edebiyatında Tür ve Şekil Bilgisi

S

3

0

3

7

TDE 586

Anonim Halk Edebiyatı Metin İncelemeleri

S

3

0

3

8

TDE 587

Türk Seyirlik Oyunları

S

3

0

3

7

TDE 588

Türk Tasavvuf Edebiyatı Tarihi

S

3

0

3

8

TDE 596

Seminer

Z

 

2

 

8

TDE 598

Uzmanlık Alanı Dersi

Z

8

0

8

6

TDE 599

Yüksek Lisans Tezi

Z      

0

1

0

54