İşletme Anabilim Dalı  Tezli Yüksek Lisans Tezleri

 

Sıra No 
Adı Soyadı
Tez Danışmanı
Programı
Yılı
Tez Adı (Güncellenme Tarihi: 25.05.2017)
Kısıtlama Var/Yok Kısıtlama Bitim Tarihi
01
Tuğba AK
Yrd. Doç. Dr. Selda BAŞARAN ALAGÖZ
Yüksek Lisans
2009
Yok
02
Sema Betül AZAKLI
Yrd. Doç. Dr. Birol MERCAN
Yüksek Lisans
2009
Yok
03
Kazım ESER
Yrd. Doç. Dr. Rabia ÖZPEYNİRCİ
Yüksek Lisans
2009
Yok
04
Mustafa AKBULUT
Yrd. Doç. Dr. Mehmet ALAGÖZ
Yüksek Lisans
2009
Yok
05
Mehmet ÇAĞLAR
Yrd. Doç. Dr. Rabia ÖZPEYNİRCİ
Yüksek Lisans
2009
Yok
06
Murat KURTULAN
Prof. Dr. Coşkun ATAYETER
Yüksek Lisans
2009
Var/ 3 Yıl/ 03.09.2012
 
07
Mahmut AR
Yrd. Doç. Dr. Birol MERCAN
Yüksek Lisans
2009
Yok
08
Hatice Gökçe DEMİREL
Yrd. Doç. Dr. Mahmut YARDIMCIOĞLU
Yüksek Lisans
2009
Var/ 3 Yıl/ 28.12.2012
 
 
09
Hüseyin SOYLU
Yrd. Doç. Dr. Mahmut YARDIMCIOĞLU
Yüksek Lisans
2010
Var/ 3 Yıl/ 16.02.2013
 
10
Murat ARSLANDERE
Doç. Dr. Osman ÇEVİK
Yüksek Lisans
2010
Yok
11
Murat ÇAKIRKAYA
Prof. Dr. H.Bahadır AKIN
Yüksek Lisans
2010
Var/ 1 Ay/ 02.01.2011
 
12
Serhat Sefa TOR
Prof. Dr. Kemal ESENGÜN
Yüksek Lisans
2011
Yok
13
Eray çetin
Yrd. Doç. Dr. Mahmut YARDIMCIOĞLU
Yüksek Lisans
2011
Yok
14
Suat OKAY
Yrd. Doç. Dr. Rabia ÖZPEYNİRCİ
Yüksek Lisans
2011
Var/ 3 Yıl/ 20.02.2014
 
15
Fatih ŞEN
Prof. Dr. H. Bahadır AKIN
Yüksek Lisans
2011
Yok
16
Z. Bahadır BAYRAC
Yrd. Doç. Dr. Selda BAŞARAN ALAGÖZ
Yüksek Lisans
2011
Var/ 3 Ay/ 21..08.2011
 
17
Murat BURCUOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Selda BAŞARAN ALAGÖZ
Yüksek Lisans
2011
Var/ 2 Yıl/07.06.2013
 
18
İbrahim AKGÖBEK
Doç. Dr. Osman ÇEVİK
Yüksek Lisans
2011
Yok
19
Fatih BAŞHAN
Prof. Dr. H. Bahadır AKIN
Yüksek Lisans
2011
Yok
20
Sabite GÜLEÇ
Prof. Dr. H. Bahadır AKIN
Yüksek Lisans
2011
Var/ 3 Yıl/ 04.08.2014
 
21
Uğur HAŞAŞOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Rabia ÖZPEYNİRCİ
Yüksek Lisans
2011
Yok
22
Hasan ÇAM
Prof. Dr. Kemal ESENGÜN
Yüksek Lisans
2011
Var/ 1 Yıl/ 10.07.2012
 
23
Süleyman Serhan ESEN
Yrd. Doç. Dr. Selda BAŞARAN ALAGÖZ
Yüksek Lisans
2011
Var/ 2 Yıl/ 06.09.2013
 
24
Yasin ÖCAL
Prof. Dr. H. Bahadır AKIN
Yüksek Lisans
2011
Yok
25
Nezahat EKİCİ
Yrd. Doç. Dr. Selda BAŞARAN ALAGÖZ
Yüksek Lisans
2012
Var/ 3 Yıl/16.04.2015
 
26
Tuba ŞAHİNER
Prof. Dr. H. Bahadır AKIN
Yüksek Lisans
2012
Yok
27
Bayezid GÜLCAN
 
Prof. Dr. Osman ÇEVİK
 
Yüksek Lisans
2012
Yok
28
Zeynep ATASOY
Prof. Dr. H.Bahadır AKIN
Yüksek Lisans
2012
Yok
29
Hakan CANDAN
Prof. Dr. H.Bahadır AKIN
Dr.
2012
Yok
30
Mahmut Sami İŞLEK
Yrd. Doç. Dr. Selda BAŞARAN ALAGÖZ
Yüksek Lisans
2012
Yok
31
Meryem DİRİK
Prof. Dr. Osman ÇEVİK
Yüksek Lisans
2012
Yok
32
 Deniz BİLGİN
Prof. Dr. Kemal ESENGÜN
Yüksek Lisans
2013 
Var/3 Yıl/07.01.2016 
33
 Emine KALAYCI
 Yrd. Doç. Dr. Rabia ÖZPEYNİRCİ
Yüksek Lisans 
 2014
 Bankalarda Müşteri Kârlılık Analizi: Bir Alan Araştırması
Var/3 Yıl/ 08.07.2017
34
Seval MUCUK
 Yrd. Doç. Dr. Murat ÖZ
Yüksek Lisans 
2014 
Tüketici Satın Alma Davranışı Kapsamında Hedonik(Hazcı) Tüketimin Plansız Alışveriş Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Var/3 Yıl/17.09.2017 
35
Tuğba OKAY
 Doç. Dr.Selda BAŞARAN ALAGÖZ
Yüksek Lisans 
2014 
Var/3 Yıl/03.04.2017 
36
Esra UYAR
Yrd. Doç. Dr. Murat ÖZ
Yüksek Lisans 
2014
Var/3 Yıl/11.02.2017 
37
Okan GARİP
Yrd. Doç. Dr. Mustafa MORTAŞ
Yüksek Lisans
2014  
Var/2 Yıl/20.10.2016 
38 Doğan Ali ONURALP Prof. Dr. Osman ÇEVİK Yüksek Lisans 2014 Karaman İlinin Sektörler İtibari İle Muhtemel Yatırım Alanları ve İthal Ara Mamül Üretebirliği Açısından Türkiye'deki Konumu  Yok
39 Mustafa KAZAK Yrd. Doç. Dr. Murat ÖZ Yüksek Lisans 2014 Taklit ve Esinlenme Ambalajın Tüketici Satın Alma Kararları Üzerindeki Etkisi ve Karaman'da Bir Uygulama Var/3 Yıl/15.12.2017 
40
Fuat EROL
Yrd. Doç. Dr. Murat BAY
Yüksek Lisans
2015
Lojistik Köylerin Önemi ve İntermodal Taşımacılık Faaliyetleriyle Desteklenmesi Karaman İlinde Bir Uygulama
Var/3 Yıl/13.01.2018
41 Abdurrahman GÜMRAH Yrd. Doç. Dr. Mustafa MORTAŞ Yüksek Lisans 2015 İşletme Birleşmelerinin TFRS-3, TTK ve Vergi Kanunları Açısından Değerlendirilmesi: Borsa İstanbul'da Bir İnceleme Yok
42 Banu GÜLER Prof. Dr. Osman ÇEVİK Yüksek Lisans 2015 Taşeron İşçilerin Sosyo-Ekonomik Durum Analizi-Karaman Örneği Var/1 Yıl/25.03.2016
43 Aysun ÇAÇA Yrd. Doç. Dr. Murat ÖZ Yüksek Lisans 2016 ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemi Standartları ile Avrupa Birliği Çevre Etiketi ve Aralarındaki İlişki: Türkiye'deki Uygulamalar Yok
44 Necla YILMAZ Yrd. Doç. Dr. Murat ÖZ Yüksek Lisans 2015 Türkiye'de Tekstil Sektöründe Dağıtım Kanalı Seçiminde Karşılaşılan Problemler ve Adıyaman'da Tekstil Firmaları Üzerinde Bir Uygulama Yok
45 Gamze YAKAR Yrd. Doç. Dr. Murat ÖZ Yüksek Lisans 2015 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projelerinin Etik Pazarlama Yaklaşımı Olarak Kullanılması ve Tüketici Algıları Üzerindeki Etkisi Var/3 Yıl/13.08.2018
46 Fahrettin SÖKER Yrd. Doç. Dr. Murat BAY Yüksek Lisans 2016 İşletmelerde İç Girişimcilik ve Yönetsel Dönüşümsel Liderlik Karamanda Bir Araştırma Yok
47 Mustafa İlker ORMAN Yrd. Doç. Dr. Mustafa MORTAŞ Yüksek Lisans 2016 Faaliyet Tabanlı Maliyetleme: Bir Mobilya Üretim İşletmesinde Uygulama Var/3 Yıl/05.12.2019
48 Gökhan BÜYÜKGÖK Doç. Dr. Rabia ÖZPEYNİRCİ  Yüksek Lisans 2016 Faaliyet Tabanlı Maliyetleme: Bir Mobilya Üretim İşletmesinde Uygulama Var/3 Yıl/19.12.2019
49 Yılmaz KANTAR Yrd. Doç. Dr. Murat BAY Yüksek Lisans 2017 Sağlık İşletmelerinde Görev Yapan Sağlık Personelinin Çalışmalarında Motivasyon e İletişim; Karaman'da Bir Araştırma Yok
50 Hüseyin Katagöz Yrd. Doç. Dr. Murat BAY Yüksek Lisans 2017 Stratejik Planlamanın Örgütsel Performans Üzerine Etkisi: Bir Uygulama Yok