Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezleri

 

Sıra No
Adı Soyadı
Tez Danışmanı
Programı
Yılı
Tez Adı (Güncellenme Tarihi: 25.05.2017)
Kısıtlama Var/Yok Kısıtlama Bitim Tarihi
01
Enver KARAKIŞLA
Yrd. Doç. Dr. Mehmet İNCE
Yüksek Lisans
2009
Yok
02
Muhammet Ali ÇELEBİ
Yrd. Doç. Dr. Ercan OKTAY
Yüksek Lisans
209
Var/ 3 Yıl/ 02.08.2012
03
Erdal YERDELEN
Yrd. Doç. Dr. Mehmet İNCE
Yüksek Lisans
2010
Yok
04
Ramazan ELMA
Yrd. Doç. Dr. Mehmet İNCE
Yüksek Lisans
2010
Yok
05
Abdurrahman İÇYER
Yrd. Doç. Dr. Ercan OKTAY
Yüksek Lisans
2010
Var/ 2 Yıl/ 11.07.2012
 
06
Ali YILDIRIM
Yrd. Doç. Dr. Ercan OKTAY
Yüksek Lisans
2010
Yok
07
Hasibe CEYHAN
Yrd. Doç. Dr. Ercan OKTAY
Yüksek Lisans
2010
Var/ 2 Yıl/ 11.07.2012
 
08
Nadir ÖZTAŞ
Yrd. Doç. Dr. Nuran KOYUNCU
Yüksek Lisans
2010
Yok
09
Nazan BAYKAL
Yrd. Doç. Dr. Hasan GÜL
Yüksek Lisans
2010
Yok
10
Yavuz SELİMOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Ercan OKTAY
Yüksek Lisans
2010
Var/ 3 Yıl/ 05.07.2012
 
11
Zafer AYKANAT
Yrd. Doç. Dr. Hasan GÜL
Yüksek Lisans
2010
Var/2 Yıl/ 30.06.2012
 
12
Şerife GÜLPINAR
Yrd. Doç. Dr. Ercan OKTAY
Yüksek Lisans
2010
Var/ 3 Yıl/ 01.07.2013
 
13
Muhammed Murat YILIK
Yrd. Doç. Dr. Hasan GÜL
Yüksek Lisans
2011
Yok
14
Onur YERDELEN
Yrd. Doç. Dr. Nuran KOYUNCU
Yüksek Lisans
2011
Yok
15
Zekeriya SARIHAN
Yrd. Doç. Dr. Nuran KOYUNCU
Yüksek Lisans
2011
Var/ 3 Yıl/ 17.02.2014
 
16
Kübra ŞAHİN
Yrd. Doç. Dr. Mehmet İNCE
Yüksek Lisans
2011
Var/ 3 Yıl/ 21.04.2012
 
17
Veysi OĞUZ
Yrd. Doç. Dr. Nuran KOYUNCU
Yüksek Lisans
2011
Yok
18
İpek KAHRAMAN
Doç. Dr. Ercan OKTAY
Yüksek Lisans
2011
Var/ 3 Yıl/ 23.06.2014
 
 
19
Emin GÖRGÜN
Yrd. Doç. Dr. Mehmet İNCE
Yüksek Lisans
2011
Yok
20
Şuayip TURAN
Yrd. Doç. Dr. Mehmet İNCE
Yüksek Lisans
2011
Var/ 1 Yıl/ 28.06.2012
 
21
Abdullah TURAN
Doç. Dr. Ercan OKTAY
Yüksek Lisans
2011
Var/ 3 Yıl/ 30.06.2014
 
22
Canan SELVİ
Yrd. Doç. Dr. Hasan GÜL
Yüksek Lisans
2011
 
23
Erkan ÇAKIR
Doç. Dr. Ercan OKTAY
Yüksek Lisans
2011
Yok
24
Nazlı ÖZCAN
Yrd. Doç. Dr. Hasan GÜL
Yüksek Lisans
2011
Var/ 1 Yıl/ 17.07.2012
 
25
Burcu SEVİNÇ
Yrd. Doç. Dr. Nuran KOYUNCU
Yüksek Lisans
2011
Var/ 2 Yıl/ 12.10.2013
 
26
Handan BOYALI
Yrd. Doç. Dr. Hasan GÜL
Yüksek Lisans
2011
Var/ 2 Yıl/19.10.2013
 
27
Şeyma AKIN
Doç. Dr. Ercan OKTAY
Yüksek Lisans
2011
Var/ 1 Yıl/ 01.11.2012
 
28
Cennet YAZICI
Doç. Dr. Ercan OKTAY
Yüksek Lisans
2012
Var/ 2 Yıl/ 19.12.2013
 
29
Adnan TEZCAN
Doç. Dr. Ercan OKTAY
Yüksek Lisans
2012
Var/ 3 Yıl/ 06.02.2015
 
30
Habib AYDIN
Yrd. Doç. Dr. Elifhan KÖSE
Yüksek Lisans
2012
Var/2 Yıl/ 04.07.2014
 
31
Hasan AKAY
Doç. Dr. Ercan OKTAY
Yüksek Lisans
2012
Yok
32
 
Dilek KÜP
 Doç. Dr.
Ercan OKTAY
Yüksek Lisans 
 2012
Yok 
33
 
Nilüfer ÖZTÜRK
Doç. Dr. Aliye ÇINAR KÖYSÜREN 
Yüksek Lisans 
2012 
Var/3 Yıl/26.12.2015
34
 Ahmet Cemil ERGUN
 Doç. Dr. Mehmet İNCE
Yüksek Lisans 
2013 
Var/3 Yıl/17.04.2016 
35
 Mehmet Semih KÖKSAL
 Doç. Dr. Mehmet İNCE
 
Yüksek Lisans 
 2013
Yok
36 Mustafa İLHAN Doç. Dr. Ercan OKTAY Yüksek Lisans 2013 19. Yüzyıl Osmanlı İdari Yapısında Batı Etkisi Var/3 Yıl/16.07.2016
37 Şeyma GÜL Yrd. Doç. Dr. Halim Emre ZEREN Yüksek Lisans 2013 Kent İmajının  Markalaşmaya Etkisi : Kahramanmaraş Kent Merkezinde Bir Uygulama Var/3 Yıl/30.12.2016
38 Özcan TUNAHAN Yrd. Doç. Dr. Elifhan KÖSE Yüksek Lisans 2014 Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Din Politikalarının Pasif Laiklik Bağlamında İncelenmesi Var/ 3vYıl/07.02/2017
39 Ethem Göksel ERKAN Doç. Dr. Mehmet İNCE Yüksek Lisans 2014 Merkezi Yönetim ile Yerel Yönetimler Arasında Görev Paylaşımı, Kamu Hizmetlerinin Görülmesinde Etkinlik ve Silifke Belediyesinde Bir Uygulama Var/3 Yıl/14.03.2017
40 Şakir ADIGÜZEL Doç. Dr. Mehmet İNCE Yüksek Lisans 2014 Türkiye'de Siyasi Hak ve Ödevlerin Tarihsel Gelişim Süreci Yok
41 Murat DENİZ Doç. Dr. Mehmet İNCE Yüksek Lisans 2014 amu Örgütlerinde Etkin Bir Yönetim Anlayışı Bağlamında Vizyoner Liderlik ve Karaman Kamu Kurumlarında Bir Uygulama Yok
42 İlyas ŞAFAK Doç. Dr. Mehmet İNCE Yüksek Lisans 2014 Örgütlerde Esnek Çalışma Biçimlerine İlişkinin Algının Çalışanların Bağlılık Düzeyleri Üzerine Etkileri ve Bir Uygulama Yok
43 Gamze YİĞİT ÇAVUŞOĞLU Yrd. Doç. Dr. Mehmet KOCAOĞLU Yüksek Lisans 2015 Türkiye’de  Kadın Hareketinin Oluşumu ve Kadının Sosyal Yaşamdaki Yer,  Var/ 3 Yıl/ 06.08.2018
44 Halil İbrahim YANAR Yrd. Doç. Dr. Elifhan KÖSE Yüksek Lisans 2015 Demokrat Parti Döneminde Azınlık Hakları ve 6-7 Eylül Olayları Var/ 3 Yıl/ 27.08.2018
45 Ercan KAÇANOĞLU Yrd. Doç. Dr. Hasan Hüseyin AKKAŞ Yüksek Lisans 2015 Evden Hırsızlık Olaylarının Önlenmesinde Komşuluk İlişkileri ve Sosyal Sermaye: Erzurum İli Örneği Var/ 3 Yıl/ 05.11.2018
46 Yasin ŞAMDAN Yrd.Doç.Dr. Sefa USTA Yüsek Lisans 2017 Türk Kamu Yönetiminde Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik Bağlamında Kamu Denetçiliği Kurum Karaman İlinde Bir Araştırma Var/3 Yıl/ 19.07.2020
47 Gülsah KAZAK Yrd. Doç. Dr. Hakan CANDAN Yükek Lisans 2017 Mahalle Kültürünün Kentlilik Bilimci Üzerine Etkisi: Karaman Örneği Yok
48 İsmal KIRAÇ Prof. Dr. Ercan OKTAY Yüksek Lisans 2017 Yönetişim ve Yetenek Eksenli Bir Bakışla Mülteci Sorununun Çözümü: Aziz Mahmud Hüdai Vakfı Örneği Var/3 Yıl/ 25.08.2020
49 Adem SELEŞ Yrd. Doç. Dr. Hakan CANDAN  Yüksek Lisans 2017
Ulus Devlet, Bürokrasi ve Siyaset Ekseninde Otoritenin Meşru Kullanımı
Var/3 Yıl/ 07.11.2020
50 Habibe KULLE Yrd. Doç. Dr. Sevcan GÜLEÇ SOLAK Yüksek Lisans 2017
Benedictus De Spinoza Öncülüğünde Siyasetin Aşkınlıktan İçtenliğe Yeniden Tanımlanması
Var/3 Yıl/ 09.11.2020