Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi ABD

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezleri

 

Sıra No
Adı Soyadı
Tez Danışmanı
Programı
Yılı
Tez Adı (Güncellenme Tarihi: 22.03.2017)
Kısıtlama Var/Yok Kısıtlama Bitim Tarihi
01
Özlem DİNÇ
Yrd. Doç. Dr. Özden TAŞĞIN
Yüksek Lisans
2010
Var/2 Yıl/ 02.08.2012
 
02
Hüseyin Tolga ESEN
Doç. Dr. Vedat ÇINAR
Yüksek Lisans
2010
Var/ 3 Yıl/ 06.09.2013
 
03
Veysel TEMEL
Yrd. Doç. Dr. Mehmet ULUKAN
Yüksek Lisans
2010
Yok
04
Tayfun ŞİRİN
Yrd. Doç. Dr. Hasan ŞAHAN
Yüksek Lisans
2011
Yok
05
Özgür Bülent US
Yrd. Doç. Dr. Hasan ŞAHAN
Yüksek Lisans
2011
Var/ 3 Yıl/23.08.2014
 
06
Ahmet ŞAHİN
Yrd. Doç. Dr. Mehmet ULUKAN
Yüksek Lisans
2011
Yok
07
Mehmet DALKILIÇ
Yrd. Doç. Dr. Mehmet ULUKAN
Yüksek Lisans
2011
Var/ 2 Yıl/ 22.08.2013
 
08
Gökhan KURT
Yrd. Doç. Dr. Hasan ŞAHAN
Yüksek Lisans
2011
Var/ 3 Yıl/ 25.11.2014
 
09
Serhat ÖZBAY
Yrd. Doç. Dr. Mustafa YILDIZ
Yüksek Lisans
2012
Büyükler Güreş Milli Takımında Yer Alan Sporcuların, Müsabaka Öncesi ve Sonrası Durumluk Kaynağı Düzeylerinin Karşılaştırılması
Var/3 Yıl/12.07.2015
10
Murat ŞAKAR
Yrd. Doç. Dr. Hasan ŞAHAN
Yüksek Lisans
2012
Var/3 Yıl/ 05.07.2015
11
Aysen SONUÇ
 
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Yıldız
Yüksek Lisans
2012
Yok
12
Muhammet TAŞGİT
 
Yrd. Doç. Dr. Hasan ŞAHAN
 
Yüksek Lisans
2012
 
Yok
13
Polat KILINÇ
Yrd. Doç. Dr. Mustafa YILDIZ
Yüksek Lisans
2012
Var/3 Yıl/07.09.2015
14
Hasan ULUKAN
Yrd. Doç. Dr. Hasan ŞAHAN
Yüksek Lisans
2012
Yok
15
 
Ömer SÜLÜN
 Doç. Dr. Hasan ŞAHAN
 Yüksek Lisans
2013 
Yok 
16
 
Aykut GÜMÜŞ
 Yard. Doç. Dr. Ahmet UZUN
 Yüksek Lisans
2013 
Var/3 Yıl/ 02.08.2016 
17
 
Süleymen ULUPINAR
           
Yrd. Doç. Dr. Selahattin AKPINAR
 Yüksek Lisans
2013 
Var/ 3 Yıl/16.09.2016 
18 Ali ÇORAPÇI Doç. Dr. Selahattin AKPINAR Yüksek Lisans 2015 Sınıf Öğretmenlerinin Karar Verme Stilleri ve İş Doyum Düzeylerinin Tespiti Yok
19 Öznur AKPIANR Doç. Dr. Murat TEKİN Yüksek Lisans 2015 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda Öğrenim Gören Öğrencilerin Öz-Yeterlilik ve Sürekli Öfke ve Öfke İfade Tarzlarının İncelenmesi Var/3 Yıl/14.10.2018
20 Ufuk AKTAŞ Doç. Dr. Selahattin AKPINAR Yüksek Lisans 2016 Üniversite Öğrencilerinin Benlik Saygı Düzeyleri İle Atılganlık Düzeylerinin İncelenmesi Var/2 Yıl/15.06.2018
             
21 İsmail Doğan Doç. Dr. Murat TEKİN Yüksek Lisans 2017 Düzenli Fiziksel Etkinliklerin Ortaöğretimde Öğrenim Gören Öğrencilerin Bilişötesi öğrenme Stratejileri ve Beden Eğitimi ve Spor Dersine İlişkin Tutum Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi Var/3 Yıl/ 22.08.2020
22 Melihşah KATMAN Doç. Dr. Selahattin AKPINAR Yüksek Lisans 2017
Meslek Yüksekokulu’nda Öğrenim Gören Öğrencilerin Karar Verme Stillerinim Öğrenilmiş Güçlülük Düzeyleri ile Karar Verme Stillerinin İncelenmesi
Yok