SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERSLERİ

SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

{C}I.                   {C}Yarıyıl (Güz Dönemi) Dersleri

Dersin Adı

Z/S

T

U

K

AKTS

Seçmeli Ders

S

3

0

3

8

Seçmeli Ders

S

3

0

3

8

Seçmeli Ders

S

3

0

3

7

Seçmeli Ders

S

3

0

3

7

TOPLAM

12

0

12

30

 

II. Yarıyıl (Bahar Dönemi) Dersleri

Dersin Adı

Z/S

T

U

K

AKTS

Seçmeli Ders

S

3

0

3

8

Seçmeli Ders

S

3

0

3

7

Seçmeli Ders

S

3

0

3

7

Seminer*

Z

0

2

0

8

TOPLAM

9

2

9

30

 

Seçmeli Dersler (I. Yarıyıl (Güz Dönemi) II. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Ders Kodu

Dersin Adı

Z/S

T

U

L

HDS

KREDİ

AKTS

SOS501

Nicel Araştırma Teknikleri

S

3

0

0

3

3

8

SOS502

Sosyolojide Çağdaş Kuramlar

S

3

0

0

3

3

8

SOS503

Türkiye’de Din, Toplum, Siyaset

S

3

0

0

3

3

8

SOS504

Demokrasi Tartışmaları

S

3

0

0

3

3

8

SOS505

Kültür Çalışmaları

S

3

0

0

3

3

8

SOS506

Beden Sosyolojisi

S

3

0

0

3

3

8

SOS507

Çokkültürlülük

S

3

0

0

3

3

8

SOS508

Göç ve Kentleşme

S

3

0

0

3

3

8

SOS509

Kentsel Dönüşüm

S

3

0

0

3

3

8

SOS510

Yeni Sosyal Hareketler

S

3

0

0

3

3

8

SOS511

Hukuk ve Suç Sosyolojisi

S

3

0

0

3

3

8

SOS512

Tüketim Antropolojisi

S

3

0

0

3

3

8

SOS513

Kadın Çalışmaları

S

3

0

0

3

3

8

SOS514

Türkiye’de Sosyolojik Muhayyile

S

3

0

0

3

3

8

SOS515

Gündelik Hayat Sosyolojisi

S

3

0

0

3

3

8

SOS516

Kimlik Politikaları ve Aile

S

3

0

0

3

3

8

SOS517

Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları

S

3

0

0

3

3

8

SOS518

Modernizm ve Postmodernizm

S

3

0

0

3

3

8

SOS519

Sosyolojik Düşünmek

S

3

0

0

3

3

8

SOS520

Kalkınmada Teori ve Pratik

S

3

0

0

3

3

8

SOS521

Devlet, Toplum ve Birey İlişkileri

S

3

0

0

3

3

8

SOS522

Küreselleşme, Avrupa Birliği ve Türkiye

S

3

0

0

3

3

8

SOS523

Toplumsal Yapı Sorunları

S

3

0

0

3

3

8

SOS524

Edebiyat Sosyolojisi

S

3

0

0

3

3

8

SOS525

Nitel Araştırma Teknikleri

S

3

0

0

3

3

8

SOS526

Bölgelerarası Dengesizlik ve Kalkınma Politikaları

S

3

0

0

3

3

8

SOS527

Toplumsal Eşitsizlik

S

3

0

0

3

3

8

SOS528

Türkiye’de Modernleşme

S

3

0

0

3

3

8

SOS529

Çevre Sosyolojisi

S

3

0

0

3

3

8

SOS530

Kırsal Dönüşüm

S

3

0

0

3

3

8

SOS531

Kamusal Alan ve Kent

S

3

0

0

3

3

8

SOS532

Küreselleşme ve Türkiye’de Kültürel Sorunlar 

S

3

0

0

3

3

8

SOS533

Yaşlılık Sosyolojisi

S

3

0

0

3

3

8

SOS534

Yoksulluk Araştırmaları

S

3

0

0

3

3

8

SOS535

Kültürel Antropoloji

S

3

0

0

3

3

8

SOS536

Muhafazakârlık Tartışmaları

S

3

0

0

3

3

8

SOS537

Türkiye’de Siyaset ve Siyasal Partiler

S

3

0

0

3

3

8

SOS538

Cinsiyet ve Cinsel Kimlik Tartışmaları

S

3

0

0

3

3

8

SOS539

Bilgi ve Değer Sosyolojisi

S

3

0

0

3

3

8

SOS540

Sosyal Medya ve Toplum

S

3

0

0

3

3

8

SOS541

Türk Sosyolojisinde Gelişmeler

S

3

0

0

3

3

8

SOS542

Sağlık Sosyolojisi

S

3

0

0

3

3

8

SOS543

Kültürel Karşılaşmalar

S

3

0

0

3

3

8

SOS544

Kimlik Çalışmaları

S

3

0

0

3

3

8

SOS545

Güncel Toplumsal Sorunlar

S

3

0

0

3

3

8

SOS546

Tarih Sosyolojisi

S

3

0

0

3

3

8

SOS547

Seminer

Z

0

2

0

0

0

8

 

 

Tez Dönemi

Dersin Adı

Z/S

T

U

K

AKTS

UZMANLIK ALAN DERSİ 

Z

8

0

0

 

60

 

TEZ ÇALIŞMASI

Z

0

1

0

TOPLAM

8

1

0

60

 

 

Notlar: 

- Tez aşamasındaki öğrenciler için danışman tarafından haftada 8 saatlik Uzmanlık Alan Dersi açılır ve bu ders 60 AKTS’dir. Bir öğretim elemanı danışmanlık yaptığı öğrenci sayısına bakılmaksızın sadece bir Uzmanlık Alan Dersi açabilir.

- Lisans mezuniyeti ilgili programa uygun olmayan öğrencilere program kapsamında gerekli olan lisans düzeyindeki zorunlu derslerin tamamlanabilmesi amacıyla, bilimsel hazırlık programı uygulanacaktır.

 

* Seminer dersi, yüksek lisans eğitiminin ikinci yarıyılında alınır.