KMÜ. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TAMAMLANMIŞ TEZLER
Sosyoloji  ABD.
Sıra No:
Adı Soyadı
Tez Danışmanı
Programı
Yılı
Tez Adı (Güncellenme Tarihi: 25.05.2017)
Kısıtlama Var/Yok Kısıtlama Bitim Tarihi
01
Savaş KALAYCI
Yrd. Doç. Dr. İsmail GÜLLÜ
Yüksek Lisans
2015
Yok
02
Kerim YILDIRIM
Yrd. Doç. Dr. İsmail GÜLLÜ
Yüksek Lisans
2015
Çingene Alt - Kültüründe Sosyalleşme sürecinin Suç Olgusuna Etkisi
Var/3 Yıl/06.07.2018
03 Mehmet ASLAN Doç. Dr. Ahmet Zeki ÜNAL Yüksek Lisans 2016 Denetimli Serbstlik Sisteminden Yararlanmış Gençlerin Sosyo-Ekonomik Durumlarının Sosyolojik İncelenmesi (Karaman İl Örneği) Var/3 Yıl/06.01.2020
04 Leyla YILDIRIM Doç. Dr. Ahmet Zeki ÜNAL Yüksek Lisans 2016 Sosyal Dışlanma Karşısında Eşcinsel Kimliğin Kurulumu

Yok

05