Temel İslam Bilimleri ABD

 TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERS MÜFREDAT PROGRAMI

I. Yarıyıl Dersleri

Dersin Adı

Z/S

T

U

K

AKTS

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri

Z

3

0

3

9

Seçmeli Ders

S

3

0

3

7

Seçmeli Ders

S

3

0

3

7

Seçmeli Ders

S

3

0

3

7

TOPLAM

12

0

12

30

 

II. Yarıyıl Dersleri

Dersin Adı

Z/S

T

U

K

AKTS

Seçmeli Ders

S

3

0

3

7

Seçmeli Ders

S

3

0

3

7

Seçmeli Ders

S

3

0

3

7

Seminer*

Z

0

2

0

9

TOPLAM

9

2

9

30

 

Tez Dönemi

Dersin Adı

Z/S

T

U

K

AKTS

UZMANLIK ALAN DERSİ

Z

8

0

0

 

6

TEZ ÇALIŞMASI**

Z

0

1

0

54

TOPLAM

8

1

0

60

 

I. Yarıyıl

Ders Kodu

Dersin Adı

Z/S

T

U

KREDİ

AKTS

 TİB 501

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri

Z

3

0

3

9

TİB 503

Tefsir İlminin Doğuşu ve Gelişimi

S

3

0

3

7

TİB 505

Tefsir Usulü ve Kaynakları

S

3

0

3

7

TİB 507

Klasik Tefsir Metinleri

S

3

0

3

7

TİB 509

İslam Hukuku Tarihi ve Gelişimi

S

3

0

3

7

TİB 511

İslam Hukuk Metodolojisi

S

3

0

3

7

TİB 513

Klasik Fıkıh Metinleri

S

3

0

3

7

TİB 515

Fıkıh Literatürü

S

3

0

3

7

TİB 517

Hadis İlminin Doğuşu ve Tarihçesi

S

3

0

3

7

TİB 519

Hadis İlminin Temel Meseleleri

S

3

0

3

7

TİB 521

Hadis Edebiyatı

S

3

0

3

7

TİB 523

Rical ve Tabakat İlmi

S

3

0

3

7

TİB 525

Arap Belagati: Beyan- Bedi’’i

S

3

0

3

7

TİB 527

Arapça Yazmalar Tahkik İlkeleri

S

3

0

3

7

TİB 529

İslam Öncesi Cahiliye Dönemi Arap Şiiri

S

3

0

3

7

TİB 531

Klasik Dönem Arap Edebiyatı

S

3

0

3

7

TİB 533

Kelam İlminin Doğuşu ve Kelam Tarihi

S

3

0

3

7

TİB 535

İlk Dönem Kelam Anlayışları

S

3

0

3

7

TİB 537

Kelam İstidlal Metotları

S

3

0

3

7

TİB 539

İlk Dönem Kelam Eserleri

S

3

0

3

7

TİB 541

Klasik Mezhepler Tarihi

S

3

0

3

7

TİB 543

Mezhepler Tarihi Kaynakları

S

3

0

3

7

TİB 545

Çağdaş İslam Mezhepleri

S

3

0

3

7

TİB 547

İlk Dönem Dinî-Siyasi Mezhep Hareketleri

S

3

0

3

7

TİB 549

Tasavvuf Tarihi

S

3

0

3

7

TİB 551

Tasavvuf Kültürü

S

3

0

3

7

TİB 553

Tasavvuf Klasikleri

S

3

0

3

7

 

II. Yarıyıl

Ders Kodu

Dersin Adı

Z/S

T

U

KREDİ

AKTS

TİB 502

Çağdaş Tefsir Metinleri

S

3

0

3

7

TİB 504

Kur’an’ın İcaz Yönleri

S

3

0

3

7

TİB 506

Modern Tefsir Ekolleri

S

3

0

3

7

TİB 508

Günümüz Tefsir Problemleri

S

3

0

3

7

TİB 510

Tefsir Metinlerinin Eleştirel Analizi

S

3

0

3

7

TİB 512

Çağdaş Fıkıh Metinleri

S

3

0

3

7

TİB 514

Günümüz Fıkıh Problemleri

S

3

0

3

7

TİB 516

Batıda İslam Hukuku Çalışmaları

S

3

0

3

7

TİB 518

Mukayeseli İslam Hukuku

S

3

0

3

7

TİB 520

Fıkıh Metinlerine Eleştirel Yaklaşımlar

S

3

0

3

7

TİB 522

Belagat: Meânî

S

3

0

3

7

TİB 524

Arapça-Türkçe Mukayeseli Dilbilgisi (Morfoloji)

S

3

0

3

7

TİB 526

Kur’an-Türkçe Mukayeseli Dilbilgisi (Sentaks)

S

3

0

3

7

TİB 528

Arap Atasözleri

S

3

0

3

7

TİB 530

Tarihi Süreçte Hadislerin Anlaşılması Meselesi

S

3

0

3

7

TİB 532

Halk Kültürünün Hadis Kaynakları

S

3

0

3

7

TİB 534

Hadis Yorum Yöntemleri

S

3

0

3

7

TİB 536

Literatürümüzdeki Hadislerin Değeri

S

3

0

3

7

TİB 538

Kelam Kavramları-İlahiyat

S

3

0

3

7

TİB 540

Çağdaş Kelam Problemleri

S

3

0

3

7

TİB 542

Kelam Kavramları:Nübüvvet-Sem’iyyât

S

3

0

3

7

TİB 544

Çağdaş Mezhep Hareketleri

S

3

0

3

7

TİB 546

Alevilik Çağdaş Selefilik

S

3

0

3

7

TİB 548

Kelam-Felsefe İlişkisi

S

3

0

3

7

TİB 550

Batı’da Tasavvuf Çalışmaları

S

3

0

3

7

TİB 552

Günümüz Türkiye’sinde Tasavvuf

S

3

0

3

7

TİB 554

Tasavvuf Sosyolojisi

S

3

0

3

7

TİB 598

Seminer*

Z

0

2

0

9

 

III. Yarıyıl

Ders Kodu

Dersin Adı

Z/S

T

U

KREDİ

AKTS

             

TİB 597

Tez Çalışması  

Z

0

1

0

54

TİB 599

Uzmanlık Alanı Dersi**

Z

8

0

8

6

 

   *: Her öğrenci seminer dersini tez çalışmasına başlamadan önceki güz veya bahar yarıyılında bir defa almak zorundadır.

   **: Her öğrenci uzmanlık alan dersleri listesinden danışmanına ait olan dersi seçmek zorundadır.