Enstitümüz 29.05.2007 tarih ve 5662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 25.maddesinin "e" bendine göre, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Sosyal Bilimler Enstitüsü adı altında kurulmuştur. Enstitümüz ilk lisansüstü eğitim-öğretim faaliyetine Şubat 2008’de İşletme ve Kamu Yönetimi Anabilim Dallarında başlamıştır.

 

  Enstitümüz, iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası’nda 300 m2'lik kapalı alanda hizmet vermektedir. Halen Enstitümüz bünyesinde 7 Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans Programı, 2 Anabilim Dalında tezli ve tezsiz yüksek lisans programı, 2 Anabilim Dalında ise yüksek lisans ve doktora programı açık olup, 2017-2018 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı sonu itibariyle 393 tezli yüksek lisans, 122 tezsiz(II.Öğretim) ve 3 doktora programı öğrencisi eğitimine devam etmektedir. Kuruluşundan günümüze kadar lisansüstü programlarımızdan 152 tezli yüksek lisans ve 1 doktora öğrencisi mezun olmuştur.